Zajazd Pomorski
 

Karo PrievolininkaiPrimename, jog pagal Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą, karo prievolininkai , nuo 18 iki 55 metų vyrai, išvykę gyventi į kitą valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant informuoti savo regioninį Karo prievolės komplektavimo skyrių ar poskyrį apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietąKaro prievolininkai , neįsirašę į karinę įskaitą, nesilaikantys karinės įskaitos reikalavimų, tyčia sunaikinę karinius dokumentus arba juos praradę, baudžiami pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos adminis tracinių teisės pažeidimų kodekso 212, 2131 ir 2132 straipsnius Karo prievolininkai , sugadinę ar praradę sovietiniusKaro prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievolesPaskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai šaukiami tik tada, jei tai nurodoma skelbiant mobilizaciją Patikrinus sveikatą, tinkami atlikti tarnybą karo prievolininkai siunčiami į paskirtą tarnybos vietą – karinius vienetus, kuriuose atnaujina individualius karinius įgūdžiusNeturintys karinio parengtumo karo prievolininkai , esant poreikiui, gali būti pašaukti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir apie tai informuojami asmeniškai arba per žiniasklaidos priemones Šiuo metu karinį parengtumą jaunuoliai kviečiami įgyti savanoriškumo pagrindais – pasirinkdami tarnybos būdąKasmet paprastai iki kalendorinių metų sausio 15 d yra sudaromi kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai, į kuriuos atsitiktine tvarka, kompiuterinės programos pagalba, stebint visuomenės atstovams įtraukiami karo prievolininkai Šauktinių sąrašai yra skelbiami interneto puslapyje https sauktiniai karys ltCivilinė sauga ir mobilizacija Pastarosiomis dienomis jaučiamas susidomėjimas mobilizacija, todėl teikiame aktualią informaciją, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektaiWelcome Log into your account your username your passwordKaro prievolininkai taip ne tik įgyja galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, bet ir, tapdami parengtojo rezervo kariais, atlieka konstitucinę pareigą ginti valstybę ginkluoto užpuolimo atveju KPKT informacija Facebook Twitter Google LinkedIn Skaitytojų komentarai 0Piliečiai karo prievolininkai , neturintys galimybių ištrūkti iš oku puotos teritorijos, ir kiti gyventojai , likę okupuotoje šalies teritori joje, bet norintys ginklu kovoti su agresoriumi, gali tai daryti, tačiau jiems rekomenduojama laikytis kelių principų Pirma, siekti palaikyKaro prievolininkai , gavę šaukimo pranešimus, privalės per nurodytą laiką kreiptis į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius Į kokį skyrių karo prievolininkas privalės atvykti, bus nurodyta šaukimo pranešime Patikslinus anketinius duomenis, karo prievolininkai bus organizuotai siunčiami sveikatos patikrinimui įKaro prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievolesKaro prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosiosKaro prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosiosAktuali informacija, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektai MOBILIZACIJA Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAMPaskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai šaukiami tik tada, jei tai nurodoma skelbiant mobilizaciją Patikrinus sveikatą, tinkami atlikti tarnybą karo prievolininkai siunčiami į paskirtą tarnybos vietą – karinius vienetus, kuriuose atnaujina individualius karinius įgūdžiusPiliečiai karo prievolininkai , neturintys galimybių ištrūkti iš oku puotos teritorijos, ir kiti gyventojai , likę okupuotoje šalies teritori joje, bet norintys ginklu kovoti su agresorium, gali tai daryti, tačiau jiems rekomenduojama laikytis kelių principų Pirma, siekti palaikySveiki atvykę prisijunkite prie savo paskyros Jūsų vardas Jūsų slaptažodisBaigtas šių metų šaukimas į nuolatinę privalomąją karo tarnybą Kaip praneša Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, šiais metais tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose pradėjo 3507 karo prievolininkai , iš jų 127 merginosAnzelmas, Eimutė, Eimutis, Kirilas, Sibilė 7 1Karo prievolininkai , neįsirašę į karinę įskaitą, nesilaikantys karinės įskaitos reikalavimų, tyčia sunaikinę karinius dokumentus arba juos praradę, baudžiami pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos adminis tracinių teisės pažeidimų kodekso 212, 2131 ir 2132 straipsnius Karo prievolininkai , sugadinę ar praradę sovietiniusKaro prievolininkai, kurie gali būti pašaukti karinėms pratyboms arba paskelbus karą – čia rasi įdomius klausimus ir atsakymus įvairiomis temomis Domėkis Sužinok Tobulėk1 Prūsijoje 1733—1813 — karo prievolininkai rekrutai, imami į kariuomenę pagal apygardas kantonus 2 Rusijoje 1805—56 — kareivių sūnūs, kurie nuo gimimo dienos buvo paimti kar žinybos įskaiton – čia rasi įdomius klausimus ir atsakymus …Karo prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievoles Asmenims, pašauktiems į kartotines pratybas, už pratybų laikotarpį yra mokamas25 me iu, 8 proc 19 me iu , kadangi šio amžiaus karo prievolininkai paprastai nebesimoko, nestudijuoja ir jiems tarnyba Karo prievol s istatymo toliau — KPI 15 str 1 d 1 ir 2 p numatytais pagrindais n ra atidedama Taip pat buvo nustatyta, kad vyresnio amžiaus karo prievolininkamsKaro prievolininkai bus asmeniškai informuojami telefonu ir el paštu dėl šaukimo procedūrų jiems sustabdymo Šauktiniai, esantys Klaipėdos regiono šaukimo sąraše, kuriems buvo paskirtas atvykimo į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių laikas iki rugpjūčio 17 d ir kurių sveikatos tikrinimo procedūros jau yraLaikui bėgant žydų bendruomenė nuolat augo ir ėmė dominuoti miestelio etnodemografijoje 1844 m joje buvo 465 prievolininkai , 1847 m – 990 žmonių, t y apie 75 proc visų miestelio gyventojų, o 1880 m bendruomenei priklausė 300 šeimų, valdžiusių per 60 namųGausiausiai karo prievolininkai užpildys dalinius balandžio ir gegužės bei rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais, per kuriuos į įvairius dalinius atvyks per 3000 karių Pagal Karo prievolės įstatymą į sąrašus galėjo patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti NPPKT, tačiau jiemsBaigtas šiųmetis šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 1 Baigtas šiųmetis šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 1 „Nuo šiandien jau supratau – mano gyvenimas pasikeis…Karo prievolininkai , raštu pareišk norq, i nuolatin privalomt q pradin karo tarnybq šaukiami H e—l S iki 38 mettl iskaitytinai quot 4 straipsnis 6 straipsnio pakeitimas Pakeisti 6 straipsnio 5 dali ir jq išd styti taip „5 Kalendoriniu mety karo prievolininku sqrašas sudaromas i ji atsitiktine tvarka, naudojantisPaskelbus mobilizaciją karo prievolininkų pareigos Paskelbus visuotinę mobilizaciją, visi Lietuvos kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai – 18–55 metų karo prievolininkai , vyrai ir moterys, kurie yra įgiję pradinį karinį parengtumą, šaukiami į karo tarnybą ir turi atvykti į teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių adresai nurodyti internetoSausio 4 d Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromi 2017 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašai, į kuriuos bus įtraukti 19–26 m įskaitytinai karo prievolininkai Kaip ir ankstesniais metais, šeši regioniniai sąrašai bus sudaromi naudojant kompiuterių programąJis privalo darbdavio nustatyta tvarka kasmet pateikti paymjim padaryti ra dl mok mokjimo 3 karo prievolininkai privalo pateikti teritorins karins skaitos staigos paym Nepateik io dokumento, gali bti baudiami administracine bauda Jeigu darbo statymai sieja primim darb su tam tikru isimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos bklePrimename, jog pagal Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą, karo prievolininkai , nuo 18 iki 55 metų vyrai, išvykę gyventi į kitą valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant informuoti savo regioninį Karo prievolės komplektavimo skyrių ar poskyrį apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietąKaro prievolininkai , neįsirašę į karinę įskaitą, nesilaikantys karinės įskaitos reikalavimų, tyčia sunaikinę karinius dokumentus arba juos praradę, baudžiami pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos adminis tracinių teisės pažeidimų kodekso 212, 2131 ir 2132 straipsnius Karo prievolininkai , sugadinę ar praradę sovietiniusKaro prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievolesPaskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai šaukiami tik tada, jei tai nurodoma skelbiant mobilizaciją Patikrinus sveikatą, tinkami atlikti tarnybą karo prievolininkai siunčiami į paskirtą tarnybos vietą – karinius vienetus, kuriuose atnaujina individualius karinius įgūdžiusNeturintys karinio parengtumo karo prievolininkai , esant poreikiui, gali būti pašaukti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir apie tai informuojami asmeniškai arba per žiniasklaidos priemones Šiuo metu karinį parengtumą jaunuoliai kviečiami įgyti savanoriškumo pagrindais – pasirinkdami tarnybos būdąKasmet paprastai iki kalendorinių metų sausio 15 d yra sudaromi kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai, į kuriuos atsitiktine tvarka, kompiuterinės programos pagalba, stebint visuomenės atstovams įtraukiami karo prievolininkai Šauktinių sąrašai yra skelbiami interneto puslapyje https sauktiniai karys ltCivilinė sauga ir mobilizacija Pastarosiomis dienomis jaučiamas susidomėjimas mobilizacija, todėl teikiame aktualią informaciją, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektaiWelcome Log into your account your username your passwordKaro prievolininkai taip ne tik įgyja galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, bet ir, tapdami parengtojo rezervo kariais, atlieka konstitucinę pareigą ginti valstybę ginkluoto užpuolimo atveju KPKT informacija Facebook Twitter Google LinkedIn Skaitytojų komentarai 0Piliečiai karo prievolininkai , neturintys galimybių ištrūkti iš oku puotos teritorijos, ir kiti gyventojai , likę okupuotoje šalies teritori joje, bet norintys ginklu kovoti su agresoriumi, gali tai daryti, tačiau jiems rekomenduojama laikytis kelių principų Pirma, siekti palaikyKaro prievolininkai , gavę šaukimo pranešimus, privalės per nurodytą laiką kreiptis į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius Į kokį skyrių karo prievolininkas privalės atvykti, bus nurodyta šaukimo pranešime Patikslinus anketinius duomenis, karo prievolininkai bus organizuotai siunčiami sveikatos patikrinimui įKaro prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievolesKaro prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosiosKaro prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą Tarnaujantiems valstybė garantuoja visas socialines garantijas Taip pat kariams mokamos mėnesinės išmokos Baigus karinę tarnybą, mokamos ir kaupiamosiosAktuali informacija, kada ir kas skelbia mobilizaciją, ką paskelbus mobilizaciją turi daryti karo prievolininkai ir civiliai gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos, ūkio subjektai MOBILIZACIJA Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAMPaskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai šaukiami tik tada, jei tai nurodoma skelbiant mobilizaciją Patikrinus sveikatą, tinkami atlikti tarnybą karo prievolininkai siunčiami į paskirtą tarnybos vietą – karinius vienetus, kuriuose atnaujina individualius karinius įgūdžiusPiliečiai karo prievolininkai , neturintys galimybių ištrūkti iš oku puotos teritorijos, ir kiti gyventojai , likę okupuotoje šalies teritori joje, bet norintys ginklu kovoti su agresorium, gali tai daryti, tačiau jiems rekomenduojama laikytis kelių principų Pirma, siekti palaikySveiki atvykę prisijunkite prie savo paskyros Jūsų vardas Jūsų slaptažodisBaigtas šių metų šaukimas į nuolatinę privalomąją karo tarnybą Kaip praneša Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, šiais metais tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose pradėjo 3507 karo prievolininkai , iš jų 127 merginosAnzelmas, Eimutė, Eimutis, Kirilas, Sibilė 7 1
40 | 71 | 186 | 157 | 39
lH |